„Učíme korčuľovať deti s mentálnym postihnutím“,

SKATING SPORTS Prešov o.z.

uviedlo do života projekt pre deti s mentálnym postihnutím vo veku od 4 do 15 rokov

Projekt

„Učíme korčuľovať deti s mentálnym postihnutím“,

ktorého cieľom je výuka korčuľovania v záujme rozvoja telesnej výchovy a duševného zdravia pre mentálne postihnuté deti a začlenenie tejto skupiny detí medzi svojich rovesníkov. Cieľovou skupinou sú deti s rôznym mentálnym postihnutím. Tento projekt je zatiaľ jediným projektom svojho druhu na Slovensku a má za cieľ cestou športu začleniť tieto deti prirodzeným spôsob medzi zdravých rovesníkov a má poukázať na skutočnosť, že aj tieto deti môžu robiť náročnejšie športové aktivity a posúvať hranice svojich možností.

Príďte medzi nás !

– máme skúsených licencovaných trénerov s praxou a špecializáciou pre prácu s týmito deťmi

– deti aj rodičia si môžu užiť veľa zábavy, športový kolektív, nové skúsenosti a kamarátstva

-začíname od 01.02.2018 do 30.06.2018 a 18.09.2018 do 30.06.2019 -2x do týždňa sobota a nedeľa od 16,00 do 16,45
– maximálny počet detí je 10

-cena mesačného kurzu 0,00Eur
-možnosť zapožičania korčulí za poplatok 0,00 Eur mesačne

Kontakt: www.skatingsports.sk, skatingsportsno@gmail.com, 0907 951 205