Kontaktný formulár

Telefónne číslo

+421 907 951 205

Email

skatingsportsno@gmail.com

Adresa

Pavla Horova 33, 080 01 Prešov-Sekčov