Nicole Bebková

13 rokov

Team

Skating Sports

Kategória

IK Silver - staršie

Motto

,,Jediní ľudia, ktorí nakoniec neuspejú sú tí, ktorí sa o nič nepokúsia."