4. ročník medzinárodného kraso sústredenia

4. ročník medzinárodného krasokorčuliarskeho sústredenia v štýle Ruskej krasokorčuliarskej školy

4. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
KRASOKORČULIARSKEHO SÚSTREDENIA

v štýle Ruskej krasokorčuliarskej školy

V troch turnusoch Vám ponúkame:
15 tréningových dní
134 tréningových jednotiek na ľade
63 tréningových jednotiek na suchu /off ice, balet/
možnosť individuálnych tréningov

Organizátor: Crow Arena FSC Košice – Mária Pucherová Marčišinová
Miesto: Crow Arena Košice, Kavečianska cesta 1113/1, Košice 040 01
Kontakt: fsckosice@gmail.com, 0907 951 205
Termín prihlásenia: prihlášky je potrebné zaslať do 15.03.2019
Úhrada: uhradiť poplatok je potrebné do 15.04.2018
Účet: IBAN SK24 1111 0000 0012 3000 1003, SWIFT: UNCRSKBX – vedený v UniCredit Bank Prešov

Hlavní trenéri:
Oleg Tataurov /Rusko/– skoky, piruety
Vladislav Vladimírov/Rusko/– sklz, technika, kroky, piruety

Balet-tanec: Nadežda Krasnyak /Ukrajina/– balet, tanec, choreografická suchá príprava

Ak pretekár nemá trénera, budú k dispozícii naši tréneri:
Dmytro Ignatenko /Ukrajina/ – skoky, piruety / 10 Eur 1 dieťa/1 deň
Oleksii Oliinyk /Ukrajina/- sklz, technika korčuľovania, piruety/ 10 Eur 1 dieťa/1 deň
Miroslav Čech /SVK/ – sklz, technika korčuľovania, skoky, piruety /10 Eur 1 dieťa/1 deň

I. Turnus 19.05.2019 – 23.05 .2019 / 5 tréningových dní

1. skupina Tance na ľade 380,00 Eur
2. skupina 380,00 Eur
3. skupina 290,00 Eur
4. skupina 290,00 Eur

Pretekári sa môžu prihlásiť do skupín podľa výkonnosti:
I. skupina Tance na ľade
max. 5 dvojíc/14 x on ice, 2 x off ice, 4x balet
II. skupina max. 10 pretekárov – 2A, trojité skoky / 13 x on ice, 2 x off ice, 3xbalet
III. skupina max. 10 pretekárov – dvojité skoky, 2A / 13 x on ice, 2 x off ice, 3x balet
IV. skupina max. 10 pretekárov – jednod. skoky, 1A / 13 x on ice, 2x off ice, 3x balet

možnosť individuálnych tréningov – Oleg/53 Eur-45 min.,Vladislav/45 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych tréningov – Dmytro/30 Eur-45 min.,Oleksii/30 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych choreografických a baletných tréningov na suchu 20 Eur-45 min.

II. Turnus 25.05.2019 – 29.05 .2019 / 5 tréningových dní

1. skupina Tance na ľade 380,00 Eur
2. skupina 380,00 Eur
3. skupina 290,00 Eur
4. skupina 290,00 Eur

Pretekári sa môžu prihlásiť do skupín podľa výkonnosti:
I. skupina Tance na ľade
max. 5 dvojíc/14 x on ice, 2 x off ice, 4x balet
II. skupina max. 10 pretekárov – 2A, trojité skoky / 13 x on ice, 2 x off ice, 3xbalet
III. skupina max. 10 pretekárov – dvojité skoky, 2A / 13 x on ice, 2 x off ice, 3x balet
IV. skupina max. 10 pretekárov – jednod. skoky, 1A / 13 x on ice, 2x off ice, 3x balet

možnosť individuálnych tréningov – Oleg/53 Eur-45 min., Vladislav/45 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych tréningov – Dmytro/30 Eur-45 min., Oleksii/30 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych choreografických a baletných tréningov na suchu 20 Eur-45 min.

II. Turnus 25.05.2019 – 29.05 .2019 / 5 tréningových dní

1. skupina Tance na ľade 380,00 Eur
2. skupina 380,00 Eur
3. skupina 290,00 Eur
4. skupina 290,00 Eur

Pretekári sa môžu prihlásiť do skupín podľa výkonnosti:
I. skupina Tance na ľade
max. 5 dvojíc/14 x on ice, 2 x off ice, 4x balet
II. skupina max. 10 pretekárov – 2A, trojité skoky / 13 x on ice, 2 x off ice, 3xbalet
III. skupina max. 10 pretekárov – dvojité skoky, 2A / 13 x on ice, 2 x off ice, 3x balet
IV. skupina max. 10 pretekárov – jednod. skoky, 1A / 13 x on ice, 2x off ice, 3x balet

možnosť individuálnych tréningov – Oleg/53 Eur-45 min., Vladislav/45 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych tréningov – Dmytro/30 Eur-45 min., Oleksii/30 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych choreografických a baletných tréningov na suchu 20 Eur-45 min.

III. Turnus 31.05.2019 – 04.06 .2019 / 5 tréningových dní

1. skupina Tance na ľade 380,00 Eur
2. skupina 380,00 Eur
3. skupina 290,00 Eur
4. skupina 290,00 Eur

Pretekári sa môžu prihlásiť do skupín podľa výkonnosti:
I. skupina Tance na ľade
max. 5 dvojíc/14 x on ice, 2 x off ice, 4x balet
II. skupina max. 10 pretekárov – 2A, trojité skoky / 13 x on ice, 2 x off ice, 3xbalet
III. skupina max. 10 pretekárov – dvojité skoky, 2A / 13 x on ice, 2 x off ice, 3x balet
IV. skupina max. 10 pretekárov – jednod. skoky, 1A / 13 x on ice, 2x off ice, 3x balet

možnosť individuálnych tréningov – Oleg/53 Eur-45 min., Vladislav/45 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych tréningov – Dmytro/30 Eur-45 min., Oleksii/30 Eur – 45 min.
možnosť individuálnych choreografických a baletných tréningov na suchu 20 Eur-45 min.

Sústredenie je zamerané na kvalitu výuky, preto sa počty pretekárov v skupinách nebudú zvyšovať. Pretekári budú prijatí na sústredenie a zaradení do skupín podľa dátumu prihlásenia. Sústredenie je zamerané na skokovú a prípravu, piruety a sklz.

 

Ubytovanie ešte riešime /z dôvodu MS v Hokeji/ v Hoteli Štadión, Lokomotíva a.s., Čermeľska 1, 040 01 Košice / cca 5 min. pešo/

Obedy a večere budú zabezpečené v reštaurácii Crow Areny v cene 4,50 euro.

Presný rozpis tréningov zašleme prihláseným po potvrdení prihlášky.

Pokyny pre pretekárov a účastníkov sústredenia:
–je možné mať vlastného trénera na ľade
–nie je dovolené natáčať videozáznamy
–poistenie pretekárov a účastníkov nie je zahrnuté v cene
–organizátori nezodpovedajú za možné zranenia
–každý pretekár a účastník musí mať zdravotné poistenie platné na území SR
–účasť na sústredení je na vlastnú zodpovednosť účastníkov a pretekárov, u maloletých na zodpovednosť zákonných zástupcov alebo ich trénerov

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom alebo telefonicky. Účastníci sústredenia svojim prihlásením súhlasia so spracovaním poskytnutých údajov výlučne na účely sústredenia súvisiace s organizáciou a prípadným ubytovaním. Organizátor prehlasuje, že poskytnuté údaje účastníkov neposkytne žiadnym tretím osobám. Je to šanca prekročiť svoje hranice, posunúť sa dopredu a naučiť sa niečo nové!

Mária Pucherová Marčišinová
organizátorka sústredenia